Kasunduan sa Lisensya ng End-User

Estado ng Delaware

Ang Kasunduang ito ng Lisensya ng End-User ("EULA") ay isang legal na kasunduan sa pagitan mo ("Licensee") at JetCrypto, LLC ("Licensor"), ang may-akda ng Trovemat Software, kasama ang lahat ng mga file na HTML, mga XML file, ang mga file ng graphics, mga file ng animation, mga file ng data, teknolohiya, mga tool sa pag-unlad, mga script at program, parehong sa code ng code at source code (ang "Software"), ang mga paghahatid na ibinigay alinsunod sa EULA na ito, na maaaring kasama ang nauugnay na media, naka-print na materyales, at "Online" o elektronikong dokumentasyon.

Sa pamamagitan ng pag-install, pagkopya, o paggamit ng Software, ang Licensee ay sumang-ayon na sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na nakalagay sa EULA na ito. Kung ang taga-Licensee ay hindi sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na nakalagay sa EULA na ito, ang Lisensiyado ay hindi maaaring mag-download, mag-install, o magamit ang Software.

1. Pagbibigay ng Lisensya

A) Saklaw ng Lisensya. Alinsunod sa mga tuntunin ng EULA na ito, ang Tagapagbigay ng lisensya ay nagbibigay sa Licensee ng hindi eksklusibong lisensya upang magkaroon at gumamit ng isang kopya ng Software. Ang Software ay ibinahagi sa pamamagitan ng:

  • digital download
  • preinstalled sa Trovemat Bitcoin ATMs (Crypto ATMs)

B) Pag-install at Paggamit. Maaaring mag-install at magamit ang isang lisensyado ng walang limitasyong bilang ng mga kopya ng Software para lamang sa paggamit ng negosyo ng Lisensya.

2. Paglalarawan ng Mga Karapatan at Mga Limitasyon

A) Mga Limitasyon. Ang lisensyado at mga third party ay hindi maaaring baligtarin ang engineer, mag-decompile, o mag-disassemble ng Software, maliban at lamang sa lawak na ang naturang aktibidad ay malinaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas sa kabila ng limitasyon.

B) Paghihiwalay ng Mga Bahagi. Ang Software ay lisensiyado bilang isang solong produkto. Ang mga bahagi nito ay hindi maaaring paghiwalayin para gamitin sa higit sa isang computer.

3. Pamagat sa Software. Ang Licensor ay kumakatawan at nangangalaga na may legal na karapatang pumasok at magsagawa ng mga obligasyon nito sa ilalim ng EULA na ito, at ang paggamit ng Licensee ng Software, alinsunod sa mga tuntunin ng EULA na ito, ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng anumang mga ikatlong partido.

4. Intelektwal na Ari-arian. Ang lahat ng ngayon ay kilala o mula noon ay kilala ang mga mahihirap at hindi madaling unawain na mga karapatan, pamagat, interes, karapatang-kopya at mga karapatang moral sa at sa Software, kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng mga larawan, litrato, animation, video, audio, musika, teksto, data, computer code, mga algorithm, at impormasyon, ay pagmamay-ari ng Licensor. Ang Software ay protektado ng lahat ng naaangkop na mga batas ng copyright at internasyonal na mga kasunduan.

5. Software Royalty. Sa kabila ng anumang ibang probisyon sa Kasunduang ito at bilang isang pagbubukod sa anuman at lahat ng mga garantiya, mga pahayag o representasyon na ibinigay ng Licensor o ng Licensee sa kabaligtaran, kinikilala at pinatutunayan ng Licensee ang pagtanggap ng karapatan para sa Licensor, upang makatanggap at magpatuloy sa makatanggap ng royalty ng 1% para sa lahat at anumang mga transaksyon na may kapansin-pansing halaga ng pera na ginawa gamit ang Software, kabilang ang 'Trovemat' o anumang software na nagmula doon, ng Licensee o sinuman na gumagamit ng Software na nakatalaga sa Licensee, ang karapatan ng Licensor ay dapat ilapat sa at ay umiiral sa lahat ng mga kaakibat ng Licensee at anumang may-ari, o nagpapatupad o lumipat, ng Software, na para bang ito ay isang obligasyon sa kanila.

6. Suporta. Ang Licensor ay magbibigay ng remote support, na magagamit sa normal na oras ng negosyo para sa isang tagal ng 1 na taon.

7. Tagal. Ang EULA na ito ay walang katapusan o hanggang sa:

A) Awtomatikong tinapos o gisuspinde kung ang Lisensyadong hindi sumusunod sa anumang mga tuntunin at kundisyon na nakalagay sa EULA na ito; o

B) Tinanggal o sinuspinde ng Licensor, mayroon o walang dahilan.

Kung ang EULA ay natapos na, dapat mong itigil ang paggamit ng Software at sirain ang lahat ng mga kopya ng Software.

8. Jurisdiction. Ang EULA na ito ay dapat ituring na ginawa, at dapat ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng Delaware, nang walang pagsasaalang-alang sa mga kontrahan ng mga probisyon ng batas nito. Ang anumang legal na aksyon o pamamaraan na may kaugnayan sa EULA na ito ay dadalhin ng eksklusibo sa mga korte na matatagpuan sa estado ng Delaware sa Estados Unidos ng Amerika, at ang bawat partido ay pumayag sa hurisdiksyon nito. Ang umiiral na partido sa anumang pagkilos upang ipatupad ang EULA na ito ay may karapatan na mabawi ang mga gastos at gastos kasama na, nang walang limitasyon, bayad sa abogado. Ang EULA na ito ay ginawa sa loob ng eksklusibong hurisdiksyon ng Estados Unidos, at ang hurisdiksyon nito ay mapapalitan ang anumang ibang hurisdiksyon ng alinman sa halalan sa partido.

9. Hindi maaaring mailipat. Ang EULA na ito ay hindi maitatalaga o maililipat ng Licensee, at anumang pagtatangkang gawin ito ay walang bisa.

10. Severability. Walang kabiguang mag-ehersisyo, at walang pagkaantala sa ehersisyo, sa bahagi ng alinmang partido, anumang pribilehiyo, anumang kapangyarihan o anumang mga karapatan dito ay magpapatakbo bilang isang pagwawaksi nito, o walang anumang solong o bahagyang pagsasagawa ng anumang karapatan o kapangyarihan sa ilalim ng pagbabawal ng karagdagang ehersisyo ng anumang iba pang mga karapatan dito. Kung ang anumang probisyon ng EULA ay adjudged sa pamamagitan ng anumang hukuman ng hurisdiksyon na hindi maipapatupad o di-wasto, ang probisyong iyon ay limitado o eliminated sa minimum na lawak kinakailangan upang ang mga ito EULA ay kung hindi man ay mananatili sa buong puwersa at bisa at maipapatupad.

11. WARRANTY DISCLAIMER. LICENSOR, AT AUTHOR NG SOFTWARE, DINYANG DISCLAIM NG ANUMANG WARRANTY PARA SA SOFTWARE. SOFTWARE AT ANUMANG MGA KAUGNAY NA PAPELES AY IBINIGAY "AS IS" NANG WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG, NANG WALANG LIMITASYON, MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, O HINDI PAGLABAG. Ang LICENSEE ay tumatanggap ng ANUMANG AT LAHAT NG PANGANGALAGA NA NAKAKATAON NG PAGGAMIT O PAGGANAP NG SOFTWARE.

12. LIMITASYON NG PANANAGUTAN. Ang LICENSOR AY HINDI MANANAGOT SA LICENSEE, O ANUMANG IBA PANG TAONG O PAGKUHA NG ENTITO NG PAMAMAGITAN NG LICENSEE ANUMANG PAGKAWALA NG MGA KITA, KITA, PAMAMAGITAN, O ANUMANG IBA PANG PANGKASALUKUYAN, INIYENTAL, ESPESYAL, PUNITIVE, DIREKTA O HINDI DIREKTA PANGKALAHATANG, NA NAKAISA SA KONTRATA, TORT, WARRANTY , O IBA PANG. ANG MGA LIMITASYON AY IPINAGPAPATULOY NA KAHILINGAN NG MAHUSAY NA LAYUNIN NG ANUMANG LIMITAHAN NA REMEDY. SA ANUMANG PAGKAKATAON ANG PINAGSAMANG PANANAGUTAN tagapaglisensya NA naglilisensya, O ANUMANG IBA PANG MGA TAO O ENTITY NAGHAHABOL SA PAMAMAGITAN NG LISENSIYA, HUMIGIT SA FINANCIAL halagang aktwal na babayaran SA PAMAMAGITAN NG LISENSIYA SA tagapaglinsensya PARA SA SOFTWARE.

13. Buong Kasunduan. Ang EULA ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan ng Licensor at Licensee at supersedes lahat ng naunang pag-unawa ng Licensor at Licensee, kabilang ang anumang naunang representasyon, pahayag, kondisyon, o warranty na may kinalaman sa paksa ng EULA na ito.

20181018 VERSION